Ubezpieczenia
transportowe

Najważniejsze ubezpieczenie dla firm transportowych

Zaufaj specjalistom w tym zakresie!

 • Najważniejsze ubezpieczenie dla firm transportowych – przy tak dużym ryzyku polisa musi gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa!
 • Wiedza i doświadczenie jest tu najważniejsze

Wieloletnie doświadczenie

zespołu ŚGU

 • Wieloletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje, profesjonalizm oraz godne reprezentowanie naszych klientów zaowocowały zaufaniem którym obdarzyło nas ponad 1000 firm transportowych z całej Polski.

Pełne wsparcie

przy procesie likwidacji szkód

 • Zapewniamy pełne wsparcie w obszarze analizy ryzyka oraz likwidacji szkód
 • W ramach naszej obsługi macie Państwo do dyspozycji pełną obsługę kancelarii Synoradzki, Bentkowscy i Partnerzy

Najlepsze ceny

zawsze korzystna oferta

 • Liczba obsługiwanych firm a tym samym ilość zawartych polis OC Przewoźnika sprawia, że posiadamy kompetencje tak szerokie, że zawsze jesteśmy w stanie wynegocjować najlepsze ceny!

Klauzule dodatkowe zwiększające zakres

Ochrona 24 h na dobę!

 • Zapewnienie dla Państwa najwyższego poziomu bezpieczeństwa zawsze będzie dla nas najważniejsze, dlatego wprowadzamy szereg dodatkowych klauzul, które tworzą pełny zakres ubezpieczenia i zapewniają Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Kabotaż

Niemcy oraz Unia Europejska

 • Ubezpieczenie kabotażowe na terenie Unii Europejskiej i Niemiec
 • Certyfikaty kabotażowe w języku niemieckim i angielskim. Ubezpieczenia również dla firm wykonujących transport pojazdami o D.M.C. do 3.5t – bez licencji

Ubezpieczenie transportowe

Dla kogo?

OC Przewoźnika Drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców i spółek, które zawodowo prowadzą transport w kraju lub/i zagranicą (OCP w ruchu krajowym i OCP w ruchu międzynarodowym).

Bardzo duże ryzyko związane z ciągłym przewozem mienia (często jednoczesnym za pomocą wielu pojazdów), ogromnymi sumami ubezpieczenia i skomplikowanym prawem ubezpieczeniowym sprawia, że jest to bez wątpienia najważniejsze ubezpieczenie dla każdej firmy transportowej.

Zakres ubezpieczenia flotowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy:

 • za szkody rzeczowe w ruchu krajowym polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie w ruchu krajowym, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.
 • za szkody rzeczowe i finansowe w ruchu międzynarodowym: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

OC Przewoźnika Drogowego wiąże się z dużą ilością szkód, często skomplikowanych i często na bardzo duże kwoty, dlatego wiemy jak ważne jest wsparcie podczas szkody. Prowadzimy dla Państwa likwidacje szkody, analizujemy ryzyko i służymy wiedzą oraz radą na każdym etapie. W ramach naszej obsługi zapewniamy Państwu obsługę kancelarii Synoradzki, Bentkowscy i Partnerzy – prawników, którzy są ekspertami w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego.

Pełna wsparcie przy szkodach, obsługa prawników, wiedza, doświadczenie, zangaażowanie, sumienność, ciągłe poszerzanie naszych kompetencji oraz godne reprezentowanie naszych klientów zaowocowały zaufaniem którym obdarzyło nas ponad 1000 firm transportowych z całej Polski.

Cena ubezpieczenia

Rynek transportowy jest bardzo trudny i mamy świadomość jak ważna jest dla cena ubezpieczenia. Ilość obsługiwanych firm, liczba zawartych ubezpieczeń oraz stworzone w współpracy z towarzystwami programy ubezpieczeniowe sprawiają, że posiadamy kompetencję, dzięki którym jesteśmy w stanie zagwanrantować dla Państwa najlepsze ceny zapewniając jednocześnie najwyższy poziom obsługi.

Rozszerzamy zakres każdej polisy o 9 klauzul dodatkowych i gwarantujemy 300 000 USD sumy ubezpieczenia bez zwyżki w cenie!

 • kl. podwykonowaców
 • kl. rabunku/rozboju i kradzieży
 • kl. załadunku i rozładunku
 • kl. pokrycia cła i innych kosztów dodatkowych
 • kl. posprzątania, przeładunku oraz magazynowania towaru po szkodzie
 • kl. utraty i niewłaściwego wykorzystania dokumentów
 • kl. niewykonania lub nienależytego wykonania zmiany umowy przewozu
 • kl. wypadku z winy osoby trzeciej
 • kl. grup towarowych - przewóz ADR, ATP, AGD, elektroniki, alkoholu, tytoniu

Kabotaż

Obecnie coraz częsciej polskie firmy wykonują transport kabotażowy na ternie Unii Europejskiej oraz Niemiec, dlatego jesteśmy w stanie przedstawić kompleksowe oferty ubezpieczenia OC Przewoźnika wraz z kabotażem.

 • Konwencja CMR
 • Deklaracja wartości przeysłki

Ubezpieczenie odpowiedzialności

Fachowe doradztwo

Uzyskanie licencji transportowej wymaga udokumentowania udokumentowania odpowiedniej zdolności finansowej Zabezpieczenie WE, to najprostsza, najszybsza, a także najtańsza możliwość

Polisa szyta na miarę

Suma Ubezpieczenia zależna od ilości posiadanych środków transportu 9.000 EUR dla pierwszego pojazdu, 5.000 EUR dla każdego kolejnego

Zgodność z aktualnymi przepisami prawa

Zgodne z wymaganiami narzuconymi rozporządzeniem Rady Europy WE 1071/2009 z dn. 21 października 2009r. Akceptowane przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego i Starostwa Powiatowe

Najniższa cena

Współpraca z szerokim spektrum towarzystw ubezpieczeniowych obecnych na polskim rynku i duże doświadczenie pozwalają uzyskać najniższe ceny

Minimum formalność

Wszystkie formalności możliwe do załatwienia drogą elektroniczną Polisa gotowa nawet w 30 minut

Szeroki wybór ubezpieczyciela

Współpracujemy z wszystkimi uznanymi markami na polskim rynku

Ubezpieczenie Cargo

Pełna ochrona mienia w czasie transportu

Ubezpieczenie transportowanego mienia na całej trasie przewozu (door-to-door)

Maksymalne dopasowanie

Suma Ubezpieczenia pokrywa dokładną wartość przewożonego mienia

Elastyczność

Ubezpieczenie może obejmować transport drogowy, lotniczy, kolejowy i morski, a także ewentualne przeładunki wraz z czasowym składowaniem/magazynowaniem

Ochrona ALL RISK

Polisa od wszystkich ryzyk, zdarzeń losowych łącznie z ryzykiem kradzieży i rozboju, a także tzw. działania siły wyższej

Oszczędność czasu

Możliwość zawarcia polisy okresowej (najczęściej rocznej) lub na jeden konkretny transport

Bezpieczeństwo

Brak ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikającej z przepisów nadrzędnych (konwencja CMR i Ustawa Prawo Przewozowe)