Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności stosowaną przez Śląską Grupę Ubezpieczeniową z siedzibą w Bytomiu. Polityka prywatności zawiera informacje administratorze danych oraz podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies.

Definicje użyte w Polityce prywatności:

 • Administrator danych/ Administrator Serwisu – rozumie się przez to Śląską Grupę Ubezpieczeniowa, Oddział Bytom, ul. Stolarzowicka 27, 41–908 Bytom, Oddział Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 274b, 41-935 Bytom,  Oddział Katowice ul. Opolska 17, 40–001 Katowice, NIP 6263021729, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000616439.
 • Użytkownika Serwisu – osoba odwiedzająca stronę www.slaska.net.

§ 1

Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Śląska Grupa Ubezpieczeniowa z siedzibą w Bytomiu, kontakt pod adresem: biuro@slaska.net.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@slaska.net
 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,
 • w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w celu marketing bezpośredniego produktów własnych lub usług. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
 2. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty, z usług których korzysta administrator (np. banki, biuro rachunkowe), jak również podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne).
 3. Dane osobowe podane w celu przygotowania oferty ubezpieczenia będą przekazane Zakładom Ubezpieczeniowym. Okres przechowywania danych osobowych przez Zakłady Ubezpieczeniowe został określony w politykach prywatności/klauzulach informacyjnych stosowanych przez poszczególne Zakłady Ubezpieczeniowe.
 4. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane.
 5. Dane osobowe podane w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane. W szczególności są one niezbędne do przygotowania oferty ubezpieczenia, do kontaktu w celu przypomnienia o kończącym się okresie ubezpieczenia, jak również w celu przedstawienia nowej oferty ubezpieczenia.

§ 2

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich (bez prawa dostępu do własnych plików cookies Administratora).
 5. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
 1. cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu:
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Google Webmaster Tools [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 • nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym Facebook, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dostarczany przez Facebook Inc.).
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.

§ 3
Inne technologie

Administrator informuje, że korzysta z następujących technologii śledzenia działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronnie internetowej:

 • skrypt piksela Facebooka (dostarczanych przez firmę Facebook Inc) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

§ 4

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowanej przez Administratora danych  Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w § 1, prosimy o kontakt na adres Administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@slaska.net.